Zasiedzenie służebności drogi koniecznej

Zasiedzenie służebności drogi koniecznej – wbrew powszechnie panującej opinii nie jest to postępowanie prowadzące do nabycia własności drogi, a prowadzi ono jedynie, albo aż, do nabycia prawa polegającego na korzystaniu z możliwości przechodu i przejazdu.

 

W sprawie o zasiedzenie służebności drogi koniecznej, podobnie jak w sprawie o zasiedzenie nieruchomości gruntowej, jedną z dwóch głównych przesłanek jest upływ odpowiednio długiego czasu, tj. 20 lat w dobrej wierze i 30 lat i w złej wierze. Drugą jest jednak inna i polega ona na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia.

Trudnością w tym postępowaniu, podobnie z resztą jak i w przypadku spraw o zasiedzenie nieruchomości gruntowej, jest postępowanie dowodowe i związana z nim konieczność przesłuchiwania szeregu świadków na okoliczność korzystania w odpowiednio długim okresie przez wnioskodawcę z danej drogi. O ile w bardzo wielu przypadkach przesłanki te są spełnione, o tyle nieznajomość prawniczej terminologii przez niereprezentowaną stronę procesu, a używaną na sali sądowej przez Sąd, prowadzi do oddalenia wniosku z uwagi na nie udowodnienie wyżej wskazanych okoliczności.

Z uwagi na powyższe, postępowania o zasiedzenie służebności drogi koniecznej należą do grupy spraw sądowych, w których pomoc profesjonalnego pełnomocnika jest niezbędna!  Kancelaria Prawna ACTIO dzięki swojemu zespołowi radców prawnych i adwokatów jest w stanie zapewnić każdemu klientowi profesjonalną i doświadczona opiekę prawną procesu.