Dział spadku – Kraków

Po stwierdzeniu nabycia spadku niezbędne jest dokonanie podziału masy spadkowej pomiędzy poszczególnych spadkobierców. Posiadając szerokie doświadczenie w sprawach związanych z działem spadku, oferujemy swoją profesjonalną pomoc w tym zakresie.

Sądowy i umowny dział spadku – Kraków

Postępowanie związane z działem spadku to czynności, mające na celu ustalenie należności każdego ze spadkobierców. Proces ten może przebiegać na dwa sposoby.

  • Sposób umowny, polegający na dokonaniu podziału wszystkich części masy spadkowej za pomocą spisania i zawarcia umowy.
  • Sposób sądowy, polegający na rozstrzyganiu swoich praw do całości bądź poszczególnych części masy spadkowej na sali sądowej.

Sądowy dział spadku – 3 możliwości jego rozwiązania:

  • fizyczny podział części spadku,
  • przyznanie spadku jednemu ze spadkobierców oraz spłata pozostałych stron postępowania,
  • licytacja i sprzedaż dóbr będących przedmiotem sprawy.

Dział spadku – porady prawne w Kancelarii Actio Kraków

Nasi zaufani radcy prawni w Krakowie, posiadający szeroką wiedzę i lata doświadczenia, szeroko i dogłębnie analizują każdą ze spraw dotyczących działu spadku, a następnie wybierają dla każdego z klientów możliwie najlepsze rozwiązanie, jednocześnie reprezentując jego interesy w sądzie, pomagając w sporządzeniu umowy oraz pozostając w stałym kontakcie w razie potrzeby omówienia bieżących spraw.