Zachowek – porady prawne Kraków

Zachowek to jedna z trzech podstawowych rodzajów spraw, mieszczących się w zakresie czynności i formalności związanych ze sprawami spadkowymi, nierzadko będąca również najbardziej skomplikowaną i problematyczną. Nasi radcy prawni profesjonalnie i nieustępliwie dochodzą praw swoich klientów w zakresie ustalenia i otrzymania zachowku.

Zachowek – porady prawne w Krakowie

Dobry adwokatprawo spadkowe oraz jego zawiłości zna doskonale. Bezbłędnie porusza się po jego meandrach, dzięki czemu może zaoferować swoim klientom fachową pomoc. Tak też jest w przypadku naszych doświadczonych radców od prawa spadkowego w kancelarii w Krakowie, którzy od lat bezbłędnie zajmują się trudnymi sprawami i poradami prawnymi dotyczącymi zachowku.

Zachowek dotyczy spadkobierców, którzy w jakiś sposób zostali pominięci w spadkobraniu na drodze działu masy spadkowej. Proces z nim związany jest więc roszczeniem otrzymania swego rodzaju zadośćuczynienia za taki przebieg sprawy.

Pominięcie spadkobiercy następuje zazwyczaj poprzez:

  • nieuwzględnienie go w testamencie,
  • przekazanie całości spadku lub znacznej jego części osobom spoza kręgu spadkobierców ustawowych.

Otrzymania zachowku można dochodzić od osób dziedziczących spadek, na drodze polubownej bądź sądowej. W obu przypadkach nasi radcy podejmują odpowiednie kroki, mające na celu możliwie najszybsze i najkorzystniejsze dla klienta rozwiązanie sprawy o zachowek.