Robert

Nie radziliśmy sobie w naszej sprawie o zasiedzenie. Dopiero po tym jak trafiliśmy do Kancelarii ACTIO, sprawa nabrała właściwego biegu i została zakończona sukcesem.

Robert