Alimenty natychmiastowe – przełomowy projekt zmian przepisów

Chyba wszyscy zgadzamy się z tym, że sprawne i szybki ustalenie wysokości alimentów jest koniecznością z punktu widzenia dobra dziecka. Obowiązująca obecnie procedura na pewno temu nie sprzyja.

Wydawane w jego toku postanowienie o zabezpieczeniu, skutkiem składanych zażaleń, wydłuża proces. Dochodzenie zatem do orzeczenia kończącego postępowanie bywa długie i żmudne.

Tymczasem chodzi o jak najszybszy dostęp do należnych dziecku świadczeń.

W związku z powyższym planuje się wprowadzenie przełomowych zmian. Powstał już projekt nowelizacji, którego główne założenia przedstawiam poniżej.

W projekcie wprowadza się, alternatywną do istniejącej, drogę dochodzenia do uzyskania świadczenia alimentacyjnego poprzez nakaz alimentacyjny, którym ustalane byłyby alimenty w ustandaryzowanej wysokości.

Uznano ostatecznie, że w alternatywnie do istniejących regulacji, najbardziej właściwym będzie wprowadzenie do polskiego systemu prawnego instytucji tzw. alimentów natychmiastowych.

Zaletą tej instytucji jest jej prostota i przewidywalność co do czasu uzyskania orzeczenia w przedmiocie alimentów oraz jego wysokości.

Co najważniejsze nie zamykałaby drogi do domagania się innej kwoty alimentów w postępowaniu opartym na obecnie istniejących regulacjach.

Wysokość projektowanego świadczenia określana byłaby na podstawie algorytmu, na który składają się (wg. wskaźników na rok 2017): wynagrodzenie minimalne na następny rok x 2 (dwoje rodziców) : 3,36  plus wskaźnik demograficzny dzietności w Polsce, który wynosi obecnie 1,36).

 

Od uzyskanej kwoty bazowej na podstawie stawki procentowej w zależności od liczby uprawnionych dzieci byłaby ustalana kwota alimentów natychmiastowych, przy czym 50% przy jednym dziecku, 45,75% przy dwojgu dzieciach, 41,50% przy trojgu dzieciach, 37,25% przy czworgu dzieciach i 33% przy pięciorgu dzieciach. Wysokość alimentów będzie corocznie aktualizowana z urzędu w postępowaniu egzekucyjnym.

Proponowana instytucja alimentów natychmiastowych nie zawiera zróżnicowania alimentów ze względu na wiek uprawnionego dziecka.

Zaletą projektowanej koncepcji jest szybkość uzyskania orzeczenia sądowego w przedmiocie alimentów w postaci alimentacyjnego nakazu zapłaty.

W tym celu projekt przewiduje nowelizację przepisów k.p.c., poprzez wprowadzenie Działu IX Postępowanie nakazowe alimentacyjne.

Wnoszący pozew nie będzie zobowiązany do wskazywania wartości przedmiotu sporu, gdyż ustalona z urzędu wysokość należnych alimentów będzie zawsze wiadoma, a zależna jedynie od liczby uprawnionych.

Alimenty będą orzekane za okres od wniesienia pozwu, co wynika z charakteru tego specjalnego świadczenia.

W ramach uproszczenia procedury, projekt zakłada, że pozew wnosi się na urzędowym formularzu.

Uproszczenie polegać będzie również na ograniczeniu ilości dowodów na początku postępowania, przy jednoczesnym położeniu nacisku na oświadczenia strony powodowej złożone po pouczeniu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Pozew w tym postępowaniu będzie rozpoznany w założeniu w terminie 7 dni !!!

Postępowanie alimentacyjne nakazowe pozwoli odciążyć sądy w zakresie konieczności rozpatrywania wniosków o zabezpieczenie, gdyż projekt przewiduje, że alimentacyjny nakaz zapłaty jest natychmiast wykonalny.

Pozwany nie godząc się na wysokość alimentów zasądzonych alimentacyjnym nakazem zapłaty będzie mógł złożyć zarzuty, wówczas sprawa podlega rozpoznaniu w trybie zwykłym.

UWAGA !!!

Projekt w zakresie uprawnień dzieci do świadczeń alimentacyjnych, należnych od rodziców, przewiduje wprowadzenie granicy wieku, po osiągnięciu którego z mocy ustawy ustawałby obowiązek alimentacyjny rodzica wobec dziecka.

Przyjęto, że wiek 25 lat należy uznać, za pozwalający na samodzielne utrzymanie. Projektowane rozwiązanie nie dotyczy samego uprawnienia do świadczenia alimentacyjnego należnego z mocy ustawy, lecz jak wskazano jedynie ustalonego orzeczeniem przez sąd lub ustalone ugodą zatwierdzoną przez sąd.

Autorem tekstu jest Radca Prawny Piotr Woś – specjalista ds. rodzinnych/rozwodowych

Chcesz skonsultować swoją sprawę – umów się na spotkanie dzwoniąc pod nr tel.: 12 411 05 94,

bądź wejdź na naszą stronę i skorzystaj z  PRAWNICZEJ KONSULTACJI TELEFONICZNEJ.

 

2 komentarze

 • Reply Jarek - 2019-01-03

  Witam,

  czy propozycja wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego na dziecko , które ukończyło 25 lat została zaakceptowana i kiedy wejdzie w życie , proszę o komentarz , info w tej kwestii .

  Z góry dziękuję , pozdr . Jarek

 • Reply Jarek - 2019-01-04

  Witam,

  proszę o rozwinięcie wątku o proponowanym ustaniu obowiązku alimentacyjnego na dziecko po 25 roku życia , gdzie znaleźć informacje , na jakim etapie jest ustawa ?

  Z góry dziękuję , Jarek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*