Ile kosztuje sprawa o zasiedzenie?

W sprawie o zasiedzenie nieruchomości należy spodziewać się następujących kosztów:

 1. opłata sądowa;
 2. opłaty związane z biegłym sądowym;
 3. opłaty skarbowe ponoszone w celu uzyskania niezbędnych dokumentów urzędowych;
 4. ewentualne opłaty związane z ogłodzeniem dot. sprawy;
 5. wynagrodzenie Kancelarii.

Ad. 1) Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych opłatę stałą w kwocie 2000 złotych pobiera się od wniosku o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.

Ad. 2) W sytuacji, gdy obszar, który jest przedmiotem zasiedzenia nie będzie pokrywał się z granicami wskazanymi w ewidencji gruntów wówczas konieczny jest ich podział i wydzielenie.

Do przeprowadzenia tej czynności zostanie powołany biegły sądowy geodeta. Wynagrodzenie geodety jest uzależnione od nakładu jego pracy, ale waha się miedzy kwotą 1500 zł a 3000 zł.

 

Ad. 3) Niezbędne dokumenty, które zawsze muszą zostać załączone do wniosku o zasiedzenie nieruchomości to:

 • wyrys z ewidencji gruntów;
 • wypis z ewidencji gruntów;
 • odpis księgi wieczystej (jeżeli zasiadywana działka ją posiada).

Koszt pozyskania pierwszych dwóch dokumentów to kwota 150 zł. Odpis księgi wieczystej to kwota 30 zł za odpis zwykły – 60 zł za odpis pełny.

Ad. 4) Zdarzają się sprawy, w których nie jesteśmy w stanie wskazać innych uczestników postępowania.
Wówczas koniecznym jest wezwanie potencjalnych zainteresowanych przez ogłoszenie. Koszty ogłoszenia uzależnione są od pisma, w którym zostanie ono ogłoszone.

Zwykle to kwoty między 350 zł do 700 zł.

Ad. 5) Wynagrodzenie Kancelarii zawsze jest ustalane indywidualnie. Zwykle wynagrodzenie takie jest ustalane na podstawie stopnia skomplikowania sprawy i najczęściej waha się w granicach 4000 – 10000 zł.

Bywa też, że niektóre Kancelarie uzależniają wynagrodzenie od wartości przedmiotu sporu i wtedy opierają się na rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości określającym stawki minimalne.

A wygląda to mniej więcej tak:

 • powyżej 5.000,00 zł do 10.000,00 zł – 1.800,00 zł;
 • powyżej 10.000,00 zł do 50.000,00 zł – 3.600,00 zł;
 • powyżej 50.000,00 zł do 200.000,00 zł – 5.400,00 zł;
 • powyżej 200.000,00 zł do 2.000.000,00 zł – 10.800,00 zł;
 • powyżej 2.000.000,00 zł do 5.000.000,00zł – 15.000,00 zł;
 • powyżej 5.000.000,00 zł – 25.000,00 zł.

Na koniec, mimo, że nie jest to bezpośredni koszt związany z postępowaniem o zasiedzenie nieruchomości, to pamiętać należy, iż po wygranej sprawie zobowiązani będziemy do zapłaty podatku od zasiedzenia w wysokości 7% czystej wartości nieruchomości, przy czym z podstawy opodatkowania można wyłączyć wartość nakładów dokonanych na nieruchomość podczas biegu zasiedzenia lub wartość budynku wzniesionego na gruncie przez nabywającego nieruchomość przez zasiedzenie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*