Kontakty z dziećmi w czasie pandemii COVID-19

Sytuacja z wiosny tego roku powtarza się.

To znaczy, z uwagi na zalecenia polegające na tym, że wszelkie kontakty międzyludzkie powinny być ograniczone, a to z uwagi na ochronne życia i zdrowia Wy rodzice znowu zaczęliście zadawać pytania – czy w obecnej sytuacji należy wydawać dziecko na kontakty?

Odpowiedź jest podobna do tej z czasów pierwszej fali pandemii.

Zakaz kontaktu z dzieckiem podczas pandemii – wyłącznie w przypadku kwarantanny

Kategoryczny zakaz wykonywania kontaktów ma miejsce jedynie wówczas, gdy dziecko pozostaje pod opieką rodzica, który jest objęty obowiązkową kwarantanną.

Pamiętać należy, że zarówno podczas przymusowej kwarantanny jak i podczas zagrożenia zarażeniem, rodzice są zobowiązani do wypracowania wspólnego nadzwyczajnego trybu kontaktów z dzieckiem uwzględniając przy tym przed wszystkim źródła kontaktu w tym zdalnego, tj. kontakty telefoniczne czy inne środki komunikacji za pośrednictwem np. Skype, Messenger, WhatsApp.

Ograniczanie bądź pozbawienie jednego z rodziców możliwość kontaktów z dziećmi bez porozumienia w trybie nadzwyczajnym może spowodować skuteczne wystąpienie do Sądu z wnioskiem o zagrożenie ukaranie karą grzywny za utrudnianie kontaktów. 

Reasumując, orzeczenia sądowe a także porozumienia rodzicielskie ustalające kontakty rodzica z dzieckiem, w czasie pandemii COVID-19 – obowiązują w niezmienionym zakresie.

 

 

Kontakt z dzieckiem podczas pandemii COVID-19 – zalecenia

Takie są zalecenia Ministerstwa Sprawiedliwości i winne one być przestrzegane:

W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami co do realizacji w okresie pandemii COVID-19 osobistych kontaktów z małoletnimi dziećmi przez rodziców żyjących w rozłączeniu, Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśla, że obowiązują wszystkie postanowienia sądów w tym zakresie. W mocy pozostają zarówno postanowienia prawomocne, jak i nieprawomocne, lecz natychmiast wykonalne, wydane w trybie zabezpieczenia.

Brak realizacji tych postanowień może prowadzić do wszczęcia odpowiedniego postępowania, a następnie nakazania zapłaty określonej sumy pieniężnej na podstawie przepisów art. 59815 , art.59816 i art. 59822  Kodeksu postępowania cywilnego.

Odmowa wykonania orzeczenia sądu może wynikać jedynie z zakazów, wynikających z zastosowanej kwarantanny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*