Władza rodzicielska – istota

Władza rodzicielska, a właściwie jej istota bardzo często jest mylnie rozumiana. Rozumiana jest w ten sposób, że rodzic któremu pełnie władzy rodzicielskiej powierzono, decydować może o tym, czy rodzic któremu władzę rodzicielską ograniczono, bądź pozbawiono go tej władzy, będzie mógł się widywać z dzieckiem, a jeżeli tak to w jakim zakresie. Ba! Mało tego, rodzic, któremu pełnie władzy powierzono najczęściej zakłada, że to w jaki sposób kontakty realizowane będą zależy tylko i wyłącznie od niego.

Otóż nie. Postrzeganie takie jest błędem – fundamentalnym!

Istotą władzy rodzicielskiej nie jest ustalenie sposobu kontaktów pomiędzy rodzicami a dziećmi. Więcej, pozbawienie władzy rodzicielskiej nie jest jednoznaczne z pozbawieniem prawa do kontaktów. Prawo do kontaktów jest samodzielnym bytem i nie może być uzależniane od posiadania władzy rodzicielskiej.

W takim razie, czym jest władza rodzicielska?

Jest kilka definicji, ta najważniejsza bo ustawowa stanowi, że władza rodzicielska to ogół obowiązków i praw rodziców względem dziecka, służących zapewnieniu mu należytej pieczy i strzeżeniu jego interesów. Warto powołać jeszcze co najmniej dwie, pierwszą, która stanowi, że władza rodzicielska jest prawnym instrumentem umożliwiającym rodzicom przede wszystkim ostateczne psychofizyczne ukształtowanie dziecka i przygotowanie go w ten sposób do samodzielnego życia oraz  drugą, że władza rodzicielska jest całokształtem uprawnień i obowiązków rodziców względem małoletniego dziecka, mając na celu zapewnienie pieczy nad jego osobą i majątkiem. Obie z resztą podane przez wybitnego prof. Tadeusza Smyczyńskiego.

Ale dość już definicjami! Jak to rozumieć?

 

Władza rodzicielska polega na sprawowaniu szeroko pojętej pieczy nad dzieckiem oraz jego majątkiem. Pieczy nad dzieckiem rozumianej jako dbanie o jego wychowanie z poszanowaniem jego praw i godności.  Rodzice w ramach wykonywania władzy rodzicielskiej winni kierować dzieckiem troszcząc się jednocześnie o jego rozwój fizyczny i duchowy. To na rodzicach ciąży również obowiązek przygotowania dziecka do pracy dla dobra społeczeństwa. Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny.

Ważne!

Osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych.

To jest istota władzy rodzicielskiej w pigułce. Jakże różna od Waszych wyobrażeń. Prawda?

Autorem tekstu jest Piotr Woś – specjalista ds. rodzinnych/rozwodowych (Adwokat Kraków)

 

Chcesz skonsultować swoją sprawę – umów się na spotkanie dzwoniąc pod nr tel.: 12 411 05 94,

bądź wejdź na naszą stronę i skorzystaj z  PRAWNICZEJ KONSULTACJI TELEFONICZNEJ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*