Droga KONIECZNA kto utrzymuje i kto ponosi koszty?

Służebność drogi koniecznej to jedna z form prawa rzeczowego, pozwalająca korzystać z cudzej nieruchomości w określonym zakresie. Choć jej istnienie ułatwia poruszanie się pomiędzy poszczególnymi działkami, rodzi także wiele wątpliwości, zwłaszcza jeśli chodzi o obowiązki utrzymania takiej drogi. Kto powinien dbać o jej stan i ponosić związane z tym koszty?

Służebność drogi koniecznej jest uregulowana w polskim prawie cywilnym. Zakłada ona, że właściciel jednej nieruchomości (władnącej) może korzystać z drogi położonej na działce innej osoby (nieruchomości obciążonej) w sytuacji, gdy brak dostępu do publicznej drogi komunikacyjnej.

Ustalanie obowiązku utrzymania drogi

Ustawa pozwala stronom decydować, kto będzie odpowiadał za utrzymanie drogi koniecznej:

  • W ramach umowy: Strony mogą swobodnie uzgodnić, kto będzie ponosił koszty związane z utrzymaniem drogi. Może to być zarówno właściciel nieruchomości władnącej, obciążonej, lub obie strony razem.
  • W drodze orzeczenia sądowego: Jeśli służebność została ustanowiona przez sąd, to właśnie on może wskazać osobę odpowiedzialną za drogę i określić jej obowiązki.

Brak ustaleń dotyczących utrzymania drogi koniecznej

Często zdarza się, że ani umowa, ani orzeczenie sądowe nie regulują kwestii utrzymania drogi. W takim przypadku obowiązkiem dbania o jej stan spoczywa na właścicielu nieruchomości władnącej. Taka interpretacja wynika z zasady, że osoba korzystająca z cudzej nieruchomości i ograniczająca prawo własności innych powinna ponosić koszty z tym związane.

 

Utrzymanie drogi koniecznej – zakres obowiązków

Osoba odpowiedzialna za drogę konieczną musi dbać nie tylko o jej bieżące utrzymanie, ale w razie potrzeby również o realizację większych prac, takich jak utwardzenie nawierzchni. Obowiązek ten obejmuje też regularne remonty, zapewnienie przejezdności czy utrzymanie czystości.

Jeśli z drogi korzysta więcej niż jedna osoba, a wszystkie mają ustanowioną służebność drogi koniecznej, obowiązek utrzymania drogi w należytym stanie spoczywa na każdym z nich. W praktyce oznacza to, że wszyscy korzystający muszą wspólnie ponosić koszty związane z jej utrzymaniem.

Utrzymanie służebności drogi koniecznej to kwestia, która może budzić wiele wątpliwości wśród właścicieli nieruchomości. Ważne jest, aby już na etapie ustanawiania takiego prawa ustalić zasady dotyczące dbania o drogę, co pozwoli uniknąć nieporozumień w przyszłości. W przypadkach niejasności warto skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w prawie nieruchomości, aby zapewnić sobie komfort i pewność korzystania z drogi koniecznej.

Jeżeli poszukujesz wsparcia prawnego w kwestii drogi koniecznej, jesteśmy tu, by służyć pomocą. Specjalizujemy się w zagadnieniach związanych z nieruchomościami i mamy za sobą liczne, skutecznie przeprowadzone sprawy dotyczące służebności drogi koniecznej. Nasz zespół doświadczonych prawników jest gotów, by udzielić Ci profesjonalnych porad, przewodząc przez zawiłości prawne i dbając o Twoje interesy na każdym kroku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*