Rozwód – poważne zmiany! Nie obędzie się bez mediacji!!!

Ciąg dalszy zmian w zakresie prawa rodzinnego. O tych w zakresie opieki nad małoletnimi dziećmi pisałem w czerwcu.

Tym razem opisze zmiany ,które obejmować będą postępowanie rozwodowe.

Zmiany nie będą dotyczyć małżeństw bezdzietnych i tych, których dzieci są już pełnoletnie. Pozostałe pary planujące rozwiązanie małżeństwa, zanim trafią przed oblicze Sądu, muszą przygotować się na przynajmniej miesięczną obowiązkową mediację.

Przejdźmy do projektu zmiany. Poniżej postaram się przedstawić jego najważniejsze tezy.

Po pierwsze projekt w swoich założeniach powodować ma usprawnienia postępowania w sprawach o rozwód lub separację. Remedium przewidziane przez projektodawców polegać ma na rozszerzeniu instytucji mediacji i umożliwienie bezpłatnego udziału w niej stron.

Po drugie, istotną sprawą regulowanych w projekcie zapisów jest dobro dziecka i to właśnie na rzecz dobra najmłodszych i najsłabszych członków rodzinny podejmowana jest inicjatywa zmian prawa rodzinnego, które zagwarantować mają większą ochronę instytucji małżeństwa.

Uważa się, że rozpad rodziny spowodowany separacją lub rozwodem jest dzisiaj jednym z najpoważniejszych problemów społecznych. Z badań wynika, że zjawisko to pogłębia się we wszystkich krajach Europy.

W Polsce w roku 2017 orzeczono 68.493 rozwodów i 2037 separacji (informacje z formularza statystycznego MS-s 10). Pamiętać przy tym należy, że skutki rozwodu dosięgają nie tylko małżonków, ale również ich wspólnych dzieci – w większości małoletnich.

 

W łącznej liczbie orzeczonych rozwodów blisko 3000 dotyczyło postępowań, w których strony posiadały małoletnie dzieci i musiały być podejmowane w ich sprawie przewidziane prawem decyzje.

Aby zagwarantować większą ochronę instytucji małżeństwa, rozwód lub separacja mają być poprzedzone rodzinnym postępowaniem informacyjnym. Obowiązek udziału w tym postępowaniu dotyczyć będzie jednak wyłącznie stron mających wspólne małoletnie dzieci.

Takie rozwiązanie uzasadnione jest tym, że w przypadku rodziców posiadających małoletnie dzieci pozostaje najwięcej zagadnień, które wymagają uzgodnienia – władza rodzicielska, miejsce zamieszkania dziecka, kontakty, alimenty.

Często na tle tych właśnie uzgodnień dochodzi do sporów, co pogłębia konflikt ze szkodą dla małoletnich dzieci. Projektodawca chce wesprzeć strony w tym procesie i umożliwia w trakcie postępowania informacyjnego odbycie bezpłatnych mediacji.

Postępowanie ma dać małżonkom co najmniej miesiąc na wzajemne wyjaśnienie problemów i dojście do porozumienia, by tak ważnej decyzji, gdy chodzi o dobro ich dzieci, nie podejmować pochopnie.

W postępowaniu strony uzyskają pouczenie o skutkach społecznych rozpadu małżeństwa, w szczególności dla małoletnich dzieci małżonków. Wzór takiego pouczenia zostanie opracowany przez Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu w ministrem właściwym do spraw rodziny.

Główną rolę w powyższym postępowaniu będą odgrywać mediatorzy, którzy uzgodnią z małżonkami warunki rozwodu, kwestie opieki nad dziećmi i wysokość alimentów. Dzięki temu sam rozwód, jeśli do niego dojdzie, powinien przebiegać znacznie sprawniej i bezkonfliktowo.

Od wniosku o przeprowadzenie rodzinnego postępowania informacyjnego nie będzie pobierana opłata. Państwo weźmie na siebie ciężar poniesienia kosztów, również obejmujących koszty mediacji, która być może doprowadzi do ugodowego zakończenia sporu i utrzymania rodziny.

Rodzinne postępowanie informacyjne nie będzie przeprowadzane w przypadkach, gdy jeden z małżonków został prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo popełnione na szkodę drugiego małżonka lub małoletniego dziecka albo przedstawiono mu zarzut popełniania takiego czynu.

To, według mnie, najważniejsze założenia dotyczące rozwiązania małżeństwa przedstawione w projekcie zmiany prawa rodzinnego.

Ja osobiście jestem sceptyczny. Sceptyczny dlatego, że moim zdaniem system mediacji w naszym kraju jest jeszcze w powijakach, a próby rozwiązywania sporów za pośrednictwem mediatora najczęściej kończą się stratą czasu.  

Autorem tekstu jest Radca Prawny Piotr Woś – specjalista ds. rodzinnych/rozwodowych

Chcesz skonsultować swoją sprawę w tym bądź innym temacie – umów się na nieodpłatną konsultację. Dzwoń pod nr: +48 883 668 558

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*